Texto-Corpo

SOBRE A GRAVIDADE DAS PALAVRAS

NON SENSE - by Cris Faga

Ensaio Fotográfico